Information om varmepumpe

11. juli 2019

Assens Byråd har d. 28 August beslutte at sende lokalplan (3.1-13 ) om vores varmepumpe i høring i 8 uger.

Bestyrelsen i TSV vil hermed gerne informere om det varmepumpeprojekt, som vi i det seneste år har arbejdet med.

 

Grunden til at TSV er ved at undersøge muligheden for investering i en varmepumpe er, at TSV har mistet sit grundtilskud for at stå til rådighed for EL-produktion(som mange andre værker i Danmark), hvor vi årligt har mistet et beløb på ca. kr. 1.400.000 som har den konsekvens at varmeprisen er steget betydeligt indenfor det seneste. Det bemærkes at det ikke kan udelukkes at prisen stiger yderligere i de kommende år. Endvidere blev der i sommeren 2018  vedtaget et nyt energiforlig, som har gjort det markant mere rentabelt, at producere varme med en eldrevet varmepumpe som optager energien fra udeluft.

 

Det er bestyrelsens målsætning, at producere billigst mulig / grønnest mulig varme til medlemmerne på en måde hvor vi som et helt centralt element vil reducere TSV’s klimabelastning.

 

Vi vil med en varmepumpe kunne reducere vores Co2-udledning med op til 50%.

 

Varme prisen blev desværre sat op i indeværende år, men vi forventer ud fra de beregninger vi har fået foretaget med et varmepumpeanlæg, igen kunne nedsætte prisen til Ca.440,00 kr. pr. MWh. Pt. 625,00 kr. pr MWh.

 

TSV har lavet aftale om, at kunne købe en grund på Ca. 2400 m” af Assens Forsyning, som ligger op til Odense banen, i den nordøstlige ende af det område som Assens Forsyning har udlagt til overfladbassiner/ mindre søer.

 

Der har været stillet spørgsmål til støj fra varmepumpeanlæg, men vi kan oplyse, at der ikke vil være støjgener for beboerne i området, da der er 200 m. til nærmeste bolig. Støjniveauet er 35dBa. ved 50 m. og ved en afstand på 10 m. 49 dB. Til sammenligning har de bedste opvaskemaskiner et støjniveau på >40 dB. Og almindelig samtale mellem 55-60 dB

Varmepumpen vil ikke køre om sommeren, da vi her får varmen fra solvarmeanlægget. Varmepumpen vil derfor kun køre fra oktober til og med april.

 

Tillige vil der blive etableret jordvold, samt beplantning, som vil reducere evt. støj yderligere, samt gøre at anlægget integreres/indpasses bedst muligt til det omkringliggende landskab.

 

TSV indhenter lige nu priser fra en flerhed af leverandører og det kan allerede nu fremhæves, at der er indkommet flere meget interessante forslag.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvem der i givet fald vil skulle opføre anlægget for TSV.

 

 

TSV er ved at udarbejde et projektforslag til behandling på førstkommende generalforsamling, bestyrelsen forventer, at hvis det vedtages, at være klar til, at producere billigere varme fra 2020.