Information om Varmepumper

25. marts 2021

Information om Tommerup Stations varmeforsynings (TSV) nye varmepumper

Som det helt sikker er jer bekendt – og også bemærket – så overholder varmepumperne endnu ikke de støjkrav, som der dels er en del af Assens kommunes godkendelse, dels en (noget skrappere) kontraktlig aftale med leverandøren af varmepumperne.


TSV skal være den første til at beklage de gener, som det er indtil nu har medført for jer, der bor tættest ved varmepumperne. Vi befinder os dog stadigvæk i indkøringsfasen af anlægge, selvom vi have forventet, at driftsfasen på nuværende tidspunkt allerede var indtrådt.

 

TSV har senest tirsdag d. 23. marts fået foretaget støjmålinger, som viser, at anlægget fortsat ikke opfylder de stillede krav. Det er meget utilfredsstillende, hvorfor vi har meddelt vores leverandør, at den resterende del af prøveperioden alene må ligge i tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage. Det betyder samtidig, at der IKKE vil blive kørt test på anlægget hen over påsken.

 

For TSV er ambitionen at kunne producere billig fjernvarme på en CO2 neutral måde. Sammen med solvarmeanlægget, som TSV har sammen med Tommerup Bys Fjernvarme, vil TSV med varmepumperne kunne levere op til 90% CO2 neutral varme til beboerne i Tommerup Station til priser i den absolut laveste ende i hele landet.

 

TSV skal dog endnu engang beklage, de gener som I har haft - og fortsat vil få – i forhold til indkøringen af varmepumperne. TSV forventer dog anlægget meget hurtigt vil leve op til både lokalplanen og også den kontrakt, som TSV har med leverandøren af anlægget.

 

I løbet af foråret forventer TSV således at vende tilbage med en positiv melding om, at støjen overholder både rammerne og aftalerne, og TSV vil samtidig kunne tilbyde interesserede at få adgang til fjernvarmen til ret attraktive priser. Herom senere, når anlægget ikke længere forstyrrer jer, for det har afgjort TSV’s førsteprioritet.

 

Venlig hilsen
Tommerup Stations Fjernvarme
V/formand Peter Axel Nielsen