Informations om fjernvarme i de 3 nye områder

10. marts 2022

Breve fra Tommerup St. Varmeforsyning A.M.B.A.

De der har tilmeldt sig fjernvarmen efter d. 01.12.21, vil modtage brev 1. og en kontrakt i januar 2022.

Brev 1.

Kære nye forbrugere
Konverteringsprojektet er nu en realitet, idet vi har opnået mere end 60% positive tilkendegivelser i alle 3
nye fjernvarmeområder.
Ud fra jeres foreløbige tilkendegivelser har vi besluttet, at område 1 tilsluttes først, og herefter kommer
områderne 2 og 3.
Projekteringen, som vi har anmodet DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) om at forestå, forløber
planmæssigt, og det sendes i udbud i indeværende år.
Derfor påregner vi at starte gravearbejdet i område 1 allerede til april 2022, således at I vil kunne være
tilsluttet fjernvarmen inden udgangen af 2022.
Område 2 og 3 forventes endeligt tilsluttet i 2023.
Vi vedlægger kontrakten, som vi skal bede Jer underskrive og påføre Jeres mailadresse.
Aftalen er bilagt et matrikelkort hvorpå I skal markere med en streg hvor fjernvarmeledningen ønskes ført
på grunden, herunder ført til huset. Både kontrakt og matrikelkort bedes sendt retur snarest.
Når gravearbejdet, ledningsarbejdet og installationen er afsluttet med opsætning af måler, er man
herefter andelshaver hos Tommerup Station Varmeforsyning A.M.B.A.
Med venlig hilsen
Tommerup Station Varmeforsyning A.M.B.A.


Hold jer orienteret på: WWW.TOMMERUPFJERNVARME.NU


Bannervej 22, 5690 Tommerup
tlf.: 6476 1358
tsv@tsvarme.dk
www.tommerupfjernvarme.

 

Brev 2.

Information fra Tommerup Station Varmeforsyning A.M.B.A
Det kan oplyses, at konverteringsprojektet i de 3 områder i Tommerup Stationsby alle bliver en realitet,
og det indebærer, at I også har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen.
Som tidligere oplyst, har vi modtaget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen på i alt 4,2 millioner.
Dette tilskud er dedikeret projektet, og det vil sige de der tilmelder sig senest 31/3 2022 vil få glæde af det.
Hvis man først tilmelder sig efter denne dato, men inden entreprenøren har afsluttet området,
skal man regne med en forøget omkostning til tilslutning på 1.500 Kr. pr. lb. meter fra skel
+ tilslutningsbidrag 6.250,-Kr.
Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil tilslutte sig fjernvarmeprojektet.
Vi står til rådighed for besvarelse af spørgsmål om fjernvarmen, tilmeldinger, mm.


Med venlig hilsen
Tommerup Station Varmeforsyning A.M.B.A.


Hold jer orienteret på: WWW.TOMMERUPFJERNVARME.NU


Bannervej 22, 5690 Tommerup
tlf.: 6476 1358
tsv@tsvarme.dk
www.tommerupfjernvarme.nu
CVR: