Nyt om opstart af område 1,2 og 3

5. juli 2022

Opstart af område 1,2 og 3

Vi er her først i Juli 2022 begyndt at grave rør ned på Svanevej hvor der kommer 9 nye byggegrunde, i august begynder Arkil at grav op på Buchwaldsvej hvor der skal laves en større fjernvarme-ledning som skal forsyne område 1. de forsætte med at grave på Østerbro mod Lindealle og Lindealle og så på Svanevej.

Vi skal under banen d. 3 og 4 September 2022. 

Medio September begynder de så at grave på resten af område 1.

Arkil og Logstor kommer med en endelig tidsplan i August for resten af område 1. hvor det vil fremgå hvor de graver og hvornår.

I januar 2023 kommer der en tidsplan for område 2. hvor de forsætte når de er færdig med område 1.

I vil inden vi begynder at grave på jeres grund få et besøg af Arkil A/S og en fra TSV, som aftaler den endelig rørføring og tidsplan med jer.

Så kan I efterfølgende tage kontakt til Evida om afpropning af gasrør. 

Husk alt er med forbehold at vi kan få de materialer vi skal bruge

Se referat af generalforsamling