ORDINÆR GENERALFORSAMLING

20. august 2019

Der holdes ordinær GENERALFORSAMLING i Fyrtårn Tommerup Tallerupvej 85, Tommerup.

Torsdag den 12. september Kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling skal være i bestyrelsens hænde senest 12 dage før generalforsamlingen