Prisvarsling pr. 1 november 2022

30. august 2022

Tommerup St. Varmeforsyning A.M.B.A. ændrer varmeprisen pr. MWh.
fra 500,- Kr. til 1050,- kr. inkl. moms. fra d. 1 november 2022.
Det skyldes at prisen på naturgas og el, er steget meget voldsomt henover
sommeren og der er ikke udsigt til at de falder lige med det samme.

Fastafgiften forbliver den samme 35,50 kr. Pr. m² inkl. moms

I vil modtage en ny a´contoopkrævning, som bliver sendt ud sidst i oktober med forfald d.1 november 2022

Når varmeåret er afsluttet d. 30 april 2023 modtager alle forbrugere som hidtil en årsopgørelse
sidst i maj, hvor det vil fremgå hvor meget i har brugt fra 1-5-2022 til d. 31-10-2022. og hvad i har brugt
fra d. 1-11-2022 til d. 30-4-2023.

Det nye acontobeløb vil stige Ca. 85%

TSV optimerer hele tiden varmeproduktionen og indkøber den energi-kilde, der er mest optimal i øjeblikket.
Da et fjernvarmeværk hvert år skal "hvile i sig selv",så er der ikke reserver eller henlæggelser, hvor stigningen
på råvarerne kan trækkes. og derfor må forbrugerne bære den fulde udgift. Til sammenligning kan vi dog oplyse,
at havde TSV alene benyttet naturgas, så ville prisen være mere end 4-doblet i forhold til prisen for godt 1/2 år siden.

Det gælder også de nye forbrugere i område 1.

Har i spørgsmål er i velkommen til at skrive til mig på
TSV@TSVARME.DK