Så er der lukket for gratis tilmelding af Fjernvarme

1. april 2022

Vi er op på en total tilmelding på 292 hus, som svare til Ca.72 % 

 

Område 1. Nord for banen.
146 ud af 200 huse. = 73%

 

Område 2. Vest for Assens banen.
65 ud af 104 huse. = 63%

 

Område 3. Teglbakken og Højsletten.
86 ud af 107 huse. = 80 %